sc chung

  1. T

    Xin học việc tại HCM.

    e sv 1 tuần chỉ học 2 buổi, e muốn xin phụ việc sc chung hoặc học việc sơn tại hcm, mong mấy bác giúp đỡ.
Bên trên