rcci

  1. TrinhTan

    Khám phá động cơ RCCI - Sự hết hợp hoàn hảo của xăng và diesel

    Một khái niệm mới về động cơ được gọi là Reactivity Controlled Compression Ignition (RCCI) đem lại rất nhiều điều thú vị. Nó sử dụng cùng lúc xăng và diesel để đạt được mức độ hiệu quả nhất. Đó là khái niệm được phát triển bởi Đại học Wisconsin-Madison với điều kiện trong phòng thí nghiệm đã...
Bên trên