quy trinh dai tu hop so

  1. TuyetSuong221116

    quy trình đại tu hộp số phần 1 - tháo hộp số

    QUY TRÌNH ĐẠI TU HỘP SỐ PHẦN 1 - THÁO HỘP SỐ Khái quát Hình 1: Quy Trình Đại Tu Hộp Số Phần 1 Chương này mô tả tất cả những quy trình chính để tháo hộp số ra khỏi xe. Tháo hộp số (Kiểu xe NZE12#) Tiến hành tất cả những quy trình liên quan đến khu vực động cơ và cabin khi cầu nâng...
Bên trên