quy oto

  1. Nguyễn Thanh Đàm

    Cập nhật danh sách anh em ủng hộ chung tay đẩy lùi cô vít

    Thân chào anh em, sau 4 ngày kêu gọi tại bài viết https://oto-hui.com/threads/chung-tay-cuu-tro-covid-19-oto-hui-khoi-dong-quy-doi-ban-tay-tho-thap-sang-uoc-mo.133711/ Quỹ "Đôi bàn tay thợ thắp sáng ước mơ" của OTOHUI chúng ta đã đạt được con số : 38,804,792 vnđ hiện chúng ta vẫn tiếp tục kêu...
Bên trên