quy định diễn đàn

  1. Canh Miếu

    Quy định về chuyên mục Sinh viên thảo luận- Chia sẻ kiến thức

    Xin chào các bạn sinh viên. Chuyên mục sinh viên “Sinh viên thảo luận - Chia sẻ kinh nghiệm” là nơi để các bạn sinh viên có thể đăng các bài thảo luận, chia sẻ kiến thức học tập về kỹ thuật ô tô, về các thắc mắc trong định hướng nghề nghiệp, các kỹ năng cần chuẩn bị để có thể ra trường làm việc...
Bên trên