quản đốc xưởng

  1. thuyle246

    Kia-Mazda Long Biên tuyển Phó Quản đốc/Tổ trưởng Máy gầm điện, Thợ Đồng Sơn

    Showroom Kia-Mazda Long Biên cần tuyển dụng các vị trí sau:
  2. L

    FOREMAN (Quản đốc xưởng sửa chữa)

    VIETNAMSTAR-MERCEDES BENZ CẦN TUYỂN: FOREMAN (Quản đốc xưởng sửa chữa) * Job description: • Supervise technicians and ensure that their duties are accomplished • Allocate jobs according to the capabilities and skills of his team • Assure high performance and quality is achieved in the...
Bên trên