powershift

  1. L

    Em xin tài liệu thiết kế hộp số powershift với ạ

    Chào các bác, em đang làm đồ án thiết kế hộp số powershift mà thiếu mấy cái kích thước thực tế. Bác nào tháo hộp này rồi cho em xin khoảng các giữa 2 trục của nó với ạ. Tiện bác nào có tài liệu các bước làm thiết kế cho em xin với ạ. Thanks.
Bên trên