pneumatics

  1. TrojanPoem

    Mercedes Basiscs of Air Brakes CBT (Computer Based Training) - Phanh hơi

    Đào tạo máy tính cơ bản về phanh hơi của Mercedes. Cần thiết cho mọi người, hãy tải xuống ngay! Size: 51 MB Content: Basics of Air Brakes for Mercedes Trucks and Buses - Khái niệm cơ bản về phanh hơi cho xe tải và xe buýt Mercedes
Bên trên