phù hiệu xe tải

  1. X

    Hướng dẫn thủ tục xin phù hiệu xe tải

    Hướng dẫn thủ tục xin phù hiệu xe tải tại TPHCM và các tỉnh thành Nếu bạn đã có phương tiện vận tải nhưng vẫn chưa có phù hiệu xe tải thì hãy tiến hành ngay nếu không muốn gặp phải các chú CSGT thi hành luật giao thông của Bộ GTVT. Từ ngày 1/1/12018 tất cả các x phải có phù hiệu xe, từ cá...
Bên trên