phần mềm điều khiển

  1. phuctocdai.cba

    Pin và phần mềm điều khiển - Rào cản của xe điện tương lai

    Pin và phần mềm điều khiển luôn là rào cản gây khó dễ đối với các hãng sản xuất xe hơi truyền thống, nếu muốn phát triển xe điện trong tương lai. Tuy nhiên, cả hai vấn đề này không chỉ khó đối với các hãng xe hơi truyền thống mà còn gây khó dễ với Tesla, hãng xe điện nổi tiếng nhất hiện nay...
Bên trên