phần mềm chẩn đoán

  1. dangnamphong

    Một số phần mềm chẩn đoán trên ô tô hiện nay

    Một số phần mềm chẩn đoán trên ô tô hiện nay Ondemand 5.8 Được chẩn đoán trên máy tính và đánh giá thông tin hệ thống. Bản đầy đủ khoảng 74 GB. Phần mềm là cơ sở dữ liệu để sửa chữa ô tô của thị trường ô tô Mỹ và chuyên nhập trong thị trường Hoa Kỳ. Chương trình bao gồm các mô tả về công nghệ...
Bên trên