ozone

  1. chien.bkhcm

    Thomas Midgley - Người tạo ra xăng pha chì và CFC là kẻ tội đồ hay bậc vĩ nhân?

    Thomas Midgley, người được tôn vinh và nhận rất nhiều giải thưởng danh tiếng khi tạo ra xăng pha chì và CFC để dùng trong xe hơi và tủ lạnh. Dòng xăng này vốn được rất chuộng ở những năm 40-50 của thế kỷ trước. Thế nhưng, các nghiên cứu trong những thập kỷ gần đây cho thấy hai loại hợp chất này...
Bên trên