otohuimienbac

  1. Nguyễn Thanh Đàm

    Chúc mừng sinh nhật cụ Mobilest - Thủ lĩnh ô hát miền bắc

    Kính chào toàn thể các cụ, Hôm nay là một ngày rất chi là đặc biệt, ngày sinh nhật cụ @mobilest tên khai sinh là Nguyễn Xuân Học Cụ Mobilest tham diễn đàn từ ngày 21.01.2013 Cụ đã đi được : 1374 Km trên Ô hát Hiện cụ đang là Administrator của diễn đàn và là thủ lĩnh của phong trào OTOHUI miền...
Bên trên