otohui- colours 2018

  1. Canh Miếu

    DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC SỰ KIỆN OTOHUI- COLOURS 2018

    Chào các cụ. Nhằm để các anh em chi hội các tỉnh gắn kết với nhau hơn, dể dàng liên lạc. BQT xin công bố danh sách Ban Liên Lạc các tỉnh. Mọi thông tin liên lạc đặt vé tham dự chương trình mời các cụ liên hệ với trưởng ban liên lạc các tỉnh theo danh sách dưới đây, đề cùng nhau TRỞ VỀ nhé: 1...
Bên trên