oto dalat

  1. pinimi

    CÔNG TY CỔ PHẦN SÀN GIAO DỊCH Ô TÔ ĐÀ LẠT-SÀI GÒN TẠI ĐỨC TRỌNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG :

    - Thợ máy ô tô. Số lượng: 05. Lương từ 10 - 20 triệu/tháng. - Thợ điện lạnh. Số lượng: 03. Lương 12 triệu/tháng. - Thợ đồng. Số lượng: 03. Lương 10 triệu/tháng. - Thợ sơn. Số lượng: 02. Lương 10 triệu/tháng. - Thợ vá vỏ ô tô. Số lượng: 02. Lương 7 triệu/tháng. - Thợ rửa xe. Số lượng 10...
Bên trên