ô tô tự lái

  1. phuctocdai.cba

    Geely chế tạo vệ tinh quỹ đạo tầm thấp, hỗ trợ xe tự lái

    Quá trình sản xuất hàng loạt vệ tinh quỹ đạo thấp của Geely đã chính thức bắt đầu. Việc sản xuất diễn ra tại quê hương ban đầu của Geely là Thai Châu ở tỉnh Chiết Giang. Công suất đầu ra dự kiến hàng năm khoảng 500 vệ tinh. Các vệ tinh được phát triển độc lập bởi công ty con Geespace, dự kiến...
Bên trên