ô tô đại tu

  1. P

    Hỏi ngu: tại sao mọi người thường thích máy nguyên bản

    Tại sao mọi người thường thích máy nguyên bản, hạn chế máy đại tu - thủy kích Mình lắp ráp lại hoàn chỉnh rồi mà sao nổ cũng không bằng nguyên bản của nó
Bên trên