nước vào xăng

  1. Nguyễn Xuân Giang

    Dấu hiệu nhận biết khi có nước trong bình xăng và cách xử lý

    Xăng có lẫn nước đi vào buồng đốt động cơ sẽ gây ra những hư hỏng nặng nề. Nước có thể lọt vào bình xăng của xe khi bạn dừng và đổ xăng tại các trạm tiếp nhiên liệu. Hoặc thời tiết bên ngoài đôi khi khiến hơi nước ngưng tụ trên nắp bình xăng. Dù bằng cách nào thì bạn cũng cần xử lý đúng cách...
Bên trên