#nốimaykhoidong

  1. Bvuvanphong

    Cách nối dây cho máy khởi động chạy

    Vào vấn đề chính luôn nha các cụ : em có 1 rơ le , 1 ăn quy , 1 cầu chì , 1 ổ khóa , 1 máy khởi động , nối thế nào cho máy khởi động chạy được ạ . Em mới vào mong các cụ chỉ bảo .
Bên trên