nhiêu liệu kép

  1. T

    Tìm hiểu về Động cơ nhiên liệu ''kép'' (Dual Fuel Engine)

    Bài viết này sẽ giới thiệu về một loại động cơ sử dụng nhiên liệu ''kép'' (Dual Fuel Engine). Nó là gì? Hoạt động như thế nào? Ưu điểm là gì? Động cơ nhiên liệu kép hoạt động trên chu kỳ diesel. Như tên gọi thì chúng ta đoán được rằng sẽ dùng hai loại nhiên liệu để động cơ hoạt động. Nhiên...
Bên trên