nhân viên kỹ thuật

  1. thanhnguyen8888

    Nhân viên cố vấn dịch vụ

    HKRENTAL CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN CỐ VẤN DỊCH VỤ I /MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kiểm tra tình trạng xe Kiểm tra tình trạng xe trước và sau khi bàn giao xe cho khách hàng; kiểm tra tình trạng xe trước và sau khi bảo dưỡng, sửa chữa tại Garage, bảo đảm sự hài lòng của khách hàng khi sửa chữa tại Garage; Tư vấn kỹ...
  2. thanhnguyen8888

    Nhân viên cố vấn kỹ thuật

    HKRENTAL tuyển dụng Cố vấn kỹ thuật MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kiểm tra tình trạng xe Kiểm tra tình trạng xe trước và sau khi bàn giao xe cho khách hàng; kiểm tra tình trạng xe trước và sau khi bảo dưỡng, sửa chữa tại Garage, bảo đảm sự hài lòng của khách hàng khi sửa chữa tại Garage; Tư vấn kỹ thuật xe...
Bên trên