ngắt xilanh chủ động

  1. THANHDATSPKTVL

    Công Nghệ Ngắt Xi lanh Chủ Động

    Công nghệ ngắt xilanh chủ động được phát triển từ thế kỷ XIX trên các dòng động cơ nhiều xilanh. Vào năm 2005 công nghệ này đã chính thức được nhà sản xuất ô tô ứng dụng lần đầu tiên trên các mẫu xe thương mại. Ở mức tải bằng 30% công suất, trên các động cơ cỡ lớn bướm ga gần như đóng hoàn...
Bên trên