nắp máy

  1. dangnamphong

    Thân máy - Nắp máy - Những điều cơ bản mà bạn cần biết

    Thân máy - Nắp máy - Những điều cơ bản mà bạn cần biết I. Giới thiệu chung - Thân máy và nắp máy là “khung xương” của động cơ để lắp đặt tất cả các cơ cấu và hệ thống của động cơ. - Thân máy và nắp máy là hai khối riêng, nhưng thân máy và nắp máy có thể liền hoặc gồm nhiều phần gép với nhau...
Bên trên