multispark

  1. TrinhTan

    Khám phá công nghệ đánh lửa Multispark của Mercedes

    Trong thế hệ động cơ mới nhất của mình, Mercedes sử dụng một công nghệ gọi là "Multispark ignition" áp dụng cho trường hợp tải động cơ thấp, mỗi bugi sẽ đánh lửa 5 lần khi đốt hỗn hợp xăng không khí bên trong kì cháy-giãn nở. Dưới tải động cơ thấp, rất hay xảy ra hiện tượng tỉ lệ không khí...
Bên trên