model s

  1. X

    Xe điện: Tesla Model S Service Manual

    Xe điện, còn lâu lắm mới đến lượt Việt Nam, nhưng nó sẽ đồng hành cùng xe sử dụng động cơ đốt trong trong tương lai không xa. Và đây là tài liệu "Service Manual" của dòng xe Tesla Model S gửi các bác tham khảo. Đọc để học những gì người ta đã làm ... để về sửa xe đạp điện cho các cháu ^^ Magnet...
Bên trên