mobihome

  1. Phóng Viên Ô Hát

    Không có nền tảng xe cộ nhưng 4 cô gái trẻ đã cải tạo xe bus thành mobihome, cho thuê nghìn đô/tuần

    Khi Saskia van Leeuwen còn đang làm việc quản lý sự kiện ở Hà Lan, cô đã mơ ước được làm du lịch. Sau nhiều năm đi đây đó, cô muốn mở một nhà trọ cho thuê, nhưng cảm thấy quá tù túng nếu cứ ở lì một chỗ. Thế là cô cùng với 3 cô gái khác (mặc dù không có nền tảng về xe cộ) nhưng thực hiện thành...
Bên trên