mô tơ quay

  1. L

    Tầm nén Mô tơ quay

    Lời đầu e xin chào các bác trên oh . Chả là e đang làm mô tơ quay toa e muốn tầm nén xi lanh mặt trà chuẩn bác nào thông lão cho e thông sô với ạ chứ căn mò dày quá không được mà non cũng không được e hoang mang quá
Bên trên