mescedes gl450

  1. phalaidat

    Sửa chữa lỗi nghèo nhiên liệu và lỗi cổng trộn gió trên mescedes GL450

    Sửa lỗi hệ thống nghèo nhiên liệu và lỗi hệ thống hoà trộn khí và nhiên liệu . Để sửa chữa mã lỗi code 0524 ta cần tìm hiểu một chút về cơ cấu trộn khí trong bộ góp nạp của động cơ 273 này - Tumble flap cánh trộn khí trong bộ góp nạp (intake manifold) , được thiết kế trong nhiều loại...
Bên trên