mazada 6

  1. sonnghiem

    mọi người có thông số chi tiết mazada 6 2.0 không cho mình xin zới?

    + Hành trình piston + Thể tích công tác của xylanh + Dung tích công tác + Tốc độ tối đa + Tiêu thụ nhiên liệu(Combined,l/100km) + Tiêu thụ nhiên liệu(City,L/100km) + Tiêu thụ nhiên liệu(Highway,L/100km) + Số vòng quay trong một phút của trục khuỷu + Tốc độ quay danh nghĩa + Tốc độ quay trung...
Bên trên