#maychuandoancartek 2

  1. trantrukhoi

    Nhờ các bác tư vấn Em về máy chuẩn đoán Cartek 2 với

    Em đang có ý định lấy máy chuẩn đoán Cartek 2 của cty Cartek, vì nó nhỏ gọn, sử dụng dòng chuẩn OBD2, giá thành lại ok, nhưng khong biết nó có điều gì chưa tốt hay trong quá trình sử dụng máy chuẩn đoán có hiệu quả không?? Bác nào đã sài rồi thì Rewi
Bên trên