máy quét 3d

  1. dongle2901

    Kiểm tra chất lượng vỏ xe ô tô bằng máy quét 3D cao cấp

    Sự đàn hồi là một trong những khiếm khuyết trong dập kim loại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và kích thước của phần dập. Đó là một vấn đề cấp bách cần phải được khắc phục. Tuy nhiên, các phép đo truyền thống không thể phát hiện biến dạng của vỏ bánh xe ô tô do bề mặt đường cong, do...
Bên trên