máy lạnh xe

  1. Lanhotobd

    Kia morning lúc lạnh lúc không

    Em đang làm chiếc kia morning nhập loại xài lạnh tự động. Khi nhấn nút a/c thì vẩn có tính hiệu ra cho quạt dan nóng quay nhưng mặt hít lốc thì không đóng nên không lạnh. Có khi mặt hít đóng được thì vẩn lạnh bình thường. Em kiểm tra thì thấy xài cái board mạch 2 mặt ngay cạnh cái bình acquy em...
Bên trên