may khoi dong

  1. dangle.9xyz

    [P3]: Những phát minh và sáng chế góp phần hình thành và phát triển ô tô

    NHỮNG PHÁT MINH VÀ SÁNG CHẾ GÓP PHẦN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Ô TÔ (Phần 3) MÁY KHỞI ĐỘNG ĐIỆN - Kiến thức cơ bản môn “Introduction to Automotive Engineering” năm 1 ngành CNKT Ô tô - Máy khởi động điện (electric starter, cranking motor, starter motor). Thuở ban đầu tay quay (crank) bởi sức...
Bên trên