máy chẩn đoán ô tô

  1. Kuntu1997

    Programming hộp điều khiển hộp số Mercedes

    HƯỚNG DẪN CÁCH THAY THẾ VÀ LẬP TRÌNH HỘP ĐIỀU KHIỂN HỘP SỐ Có nhiều nguyên nhân làm cho hộp điều khiển hộp số hư hỏng, khi thay thế bạn cần phải dùng máy chẩn đoán hoặc các thiết bị chuyên dụng để đồng bộ nó với hộp điều khiển chính. Hãy cùng OBD Việt Nam thay thế và lập trình hộp điều khiển...
  2. Kuntu1997

    Hướng Dẫn Cách Xử Lý Lỗi Đề Không Nổ Máy

    HƯỚNG DẪN CÁCH XỬ LÝ LỖI ĐỀ KHÔNG NỔ MÁY Nguyên nhân xe ô tô không nổ mà là vì đâu ? Có nhiều nguyên nhân đẫn đến hiện tượng đề máy không nổ, mặc dù máy đề vẫn hoạt động gây nhiều trở ngại với Anh Em trong quá trình chẩn đoán và khoanh vùng hư hỏng. Tiếp tục Series “Cẩm nang sửa chữa mã lỗi "...
Bên trên