máy bay

  1. chien.bkhcm

    Vì sao máy bay được ô tô kéo ra ngoài đường băng mà không thể tự chạy ra?

    Sharan Rai, Thạc sỹ hàng không vũ trụ và Kỹ thuật hàng không, Đại học Purdue cho biết câu trả lời như sau: " Đầu tiên tôi phải sửa lại 2 thứ mà tiêu đề bài viết đặt ra thì mới trả lời được câu hỏi: Máy bay được đẩy ra khỏi cổng bởi các phương tiện mặt đất như thế này: Lí do mà tôi nhấn mạnh từ...
Bên trên