maha mlt 3000

  1. T

    Có bác nào có tài liệu về máy đo đèn MLT 3000 cho em xin với!

    Em đang làm báo cáo về máy đo đèn bên đăng kiểm xe cơ giới, mà chỉ mới tìm được tài liệu hướng dẫn sử dụng với kết cấu ngoài. Bác nào có tài liệu chi tiết hơn, ví dụ như cấu tạo bên trong buồng đo quang học, thì cho em xin với! em cảm ơn!
Bên trên