mạch đèn báo rẽ ô tô

  1. chuyên gia ôtô

    Hướng dẫn nguyên lý và đấu mạch đèn Xi nhan xe ô tô

    Mình hướng dẫn các bạn muốn tìm hiểu về điện ô tô, đặc biệt là những bạn sinh viên đang học về công nghệ ô tô. Đây là mạch điện đèn tín hiệu báo rẽ (xi nhan) cơ bản vì vậy được thực hiện trên mô hình để các bạn dễ theo dõi. Việc thực hành trên xe ô tô đòi hỏi có thêm một số kỹ năng về đọc sơ đồ...
Bên trên