mạch báo xăg

  1. QuangTrung1368

    FIAT k báo xăng

    tình hình là e có con fiat siena k báo xăng, thay nguyên cả cụm bơm với phao cũng k đk, ai có sơ đồ chỉ giúp e vs ạ
Bên trên