lưu lượng khí nạp

  1. TrinhTan

    Dấu hiệu nhận biết khi cảm biến lưu lượng khí nạp bị hư hỏng

    Cảm biến MAF hay cảm biến lưu lượng khí nạp đóng một vai trò quan trọng trong sự vận hành của động cơ. Cảm biến này có nhiệm vụ đo lượng không khí đi vào buồng đốt và gửi tín hiệu về ECU dưới dạng điện áp. Hệ thống máy tính trên xe sử dụng thông tin này để điều khiển thời điểm đánh lửa sớm, thời...
Bên trên