lubrication system

  1. ighost

    Xin thông số về Hệ thống bôi trơn

    Em cần thông số bôi trơn để tính toán . Như tiêu đề trên, anh nào có tài liệu thông số kỹ thuật, dầu nhớt bôi trơn hay tất tần tật về hệ thống bôi trơn của 1 loại xe nhất định có cho em xin nha! Em bu bám với
Bên trên