lốp xe oxygene của gooyear

  1. MyS2Love

    Công nghệ lốp xe Oxygene hấp thụ khí CO2 thải khí Oxy của Gooyear

    Ngày nay, ở các thành phố lớn mật độ xe cộ và dân cư quá cao, khiến cho vấn đề về ô nhiễm môi trường ngày càng cấp thiết. Đứng trước áp lực đó, hàng loạt các công nghệ mới áp dụng lên xe hơi được ra đời. Công nghệ lốp xe Oxygene của Goodyear cũng là một giải pháp "xanh" để cải thiện vấn đề đó...
Bên trên