lỗi cảm biến nước

  1. H

    xe thaco 750kg lỗi nhiệt độ nước làm mát

    con xe em sao nó cứ báo nhiệt độ nước làm mát toàn âm độ. em đã thay cảm biến nhiệt độ rồi, AE giúp với
Bên trên