liên minh chống hacker

  1. Phóng Viên Ô Hát

    Các hãng xe Nhật Bản thành lập liên minh chống hacker tấn công ô tô

    Các hãng xe và công ty công nghệ Nhật Bản thành lập liên minh để chống lại hacker tấn công vào những chiếc ô tô được kết nối mạng. Liên minh này bao gồm 90 công ty Nhật Bản, gồm các ông lớn về ô tô như Toyota, Nissan và cũng góp mặt các công ty khổng lồ về công nghệ như Microsoft Japan, Trend...
Bên trên