làm mát khí nạp

  1. KlayThompson

    Tìm hiểu bộ phận làm mát khí nạp - Intercooler

    TÌM HIỂU VỀ BỘ PHẬN LÀM MÁT KHÍ NẠP INTER-COOLER Intercooler là gì ? Intercooler là một thiết bị cơ học được sử dụng để làm mát không khí nạp vào ở những động cơ được trang bị hệ thống nạp cưỡng bức (có thể là tăng áp turbocharger hoặc siêu nạp - supercharger). Tìm hiểu về supercharger Nhiệm...
Bên trên