làm bằng đại học

  1. T

    làm bằng đại học - Giao hàng tận nơi alo ngay cho chúng tôi

    Dịch vụ làm bằng đại học thật được rất nhiều nhiều người tin tưởng, uổng vẫn vậy nhưng so sánh giữa bằng đại học thật và bằng đại học giả có rất nhiều dị biệt. khác biệt lớn nhất là bằng đại học thật được làm từ phôi thật, tem chống giả, những loại bằng làm trước 2009 mộc nổi đóng bằng tay nên...
Bên trên