lacetti

  1. L

    Gạt mưa Lacetti LDX

    Chào Mọi người! Hôm nay em gặp 1 con Lacetti LDX 2010, khóa: Start/stop. Khi bật khóa On thì gạt mưa gạt 2 lần rồi dừng, lúc thì về đúng lúc thì nằm ngang kính, mọi người ai gặp hoặc biết cách giải quyết vấn đề này mong được giúp đỡ. Cám ơn mọi người!
Bên trên