la-zang

  1. TrinhTan

    Tại sao lại thường có sự lồi lõm la-zăng bánh xe trên Bus hay xe tải?

    Một trong những điều kỳ lạ như vậy bạn sẽ tìm thấy, phản ánh trong các hình dạng khác nhau của bánh trước và bánh sau. Bánh sau của xe bị lõm, thì bánh trước được là lồi. Vậy lý do ở đây là gì? Dưới đây là những lý do: 1. Bánh sau mang trọng lượng tải lớn. Các bánh xe phía sau mang hầu...
Bên trên