kỹ sư thiết kế

  1. bukhli

    Phần mềm dùng trong thiết kế

    Chào mọi người, Mình là sinh viên chuyên ngành ô tô, mình muốn làm bên mảng thiết kế sản xuất, mình muốn hỏi là "ngoài những phần mềm về thiết kế ô tô như Solidworks, NX, Inventor, Autocad và Catia thì mình cần học thêm những phần mềm tính toán khác hay không? Ví dụ như Matlab để tính toán...
Bên trên