#kinhnghiem

  1. N

    Dành cho những bạn sắp bước chân vào đại học

    Mình viết bài này muốn chia sẻ một số điều giúp cho các bạn cấp 3 định hướng trên con đường học vấn sao cho phù hợp và không làm mất thời gian của bản thân. _ kiến thức ở cấp 3 chính là nền tảng cho việc học đại học bạn nên chọn đúng mảng mà mình chuyên tâm Vd: bạn học khối C chọn ngành khối A...
Bên trên