kinh doanh phụ tùng

  1. Phóng Viên Ô Hát

    Tầm nhìn tiềm năng từ thị trường ô tô Việt Nam

    Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam hiện đang trên đà phát triển mạnh mẽ, kéo theo sự phát triển của các ngành công nghiệp khác. Đồng thời, ngành công nghiệp này còn được coi là nhân tố tác động tích cực và tạo động lực để xây dựng nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 1. Sản lượng xe theo xu...
  2. HoangMia

    Mô hình kinh doanh phụ tùng và Gara ô tô

    Xin chào tất cả các bác trọng hội,hôm nay em xin tán ngẫu về mô hình " Kinh doanh phụ tùng và gara ô tô" Mô hình "Kinh doanh phụ tùng và gara ô tô" được hiểu là Ông A mở một Công ty B chuyên buôn bán phụ tùng ô tô, xen vào đó ông A mở thêm một Gara ô tô với mục địch tiếp cận khách lẻ tốt hơn và...
Bên trên